Veštine za 21. vek – kroz proces i sadržaj

Playing Narratives 18.06.2021.
Vreme 17:30
Jezik Srpski
Lokacija ImpactHUB
Cena Besplatno

Veštine za 21. vek – kroz proces i sadržaj

Veštine za 21. vek - kroz proces i sadržaj je radionica iz domena "mekih" veština namenja učesnicima programa Playing Narratives, najviše usmerena na komunikaciju unutar, i životne cikluse samih timova

Na radionici će učesnici/e projekta praktično i interaktivno raditi na osnaživanju svojih veština za 21. vek- komunikacijskih veština, timskih veština, veština rešavanja problema i slično, kako bi postali svesni o važnosti procesa i sadržaja u timskoj kulturi.

Cilj radionice je osnaživanje učesnika/ica za socijalne veštine- komunikaciju i timski rad.

Radionica ima sledeći tok: upoznavanje sa programom radionice / oluja ideja: veštine za 21. vek / Rad u grupama: komunikacija u timovima / elementi komunikacije / vežba za timski rad / životni ciklus grupe / refleksija radionice / zajednička evaluacija.

Program Playing Narratives su inicirali i realizuju Goethe-Institut i Francuski institut u Srbiji zajedno sa SGA. Ovaj 8-mesečni program je podržan od strane Francusko-nemačkog kulturnog fonda. Pored toga, projekat su prepoznali i brojni partneri u zemlji i inostranstvu: generalni pokrovitelj projekta je kompanija Digital Arrow iz Novog Sada, a kao istaknuti sponzori u realizaciji učestvuju i domaće kompanije Two Desperados i 3lateral kao deo Epic Games. Ubisoft Belgrade takođe je sponzor projekta. Renomirane organizacije iz Nemačke (akcelerator Spielfabrique) i Francuske (visoka škola za video igre i interaktivne digitalne medije Cnam-ENJMIN) i njihovi predavači takođe su involvirane u realizaciju projekta.

 

Aleksandar Trudić,
Menadžer edukacije i razvoja, Digital Arrow
O predavaču

Aleksandar je Menadžer za edukaciju i razvoj zaposlenih u kompaniji Digital Arrow. Završio je sociologiju, sertifikovani je trener za oblasti- medijacija, veštine komunikacije, timski rad. Trenutno je na master studijama iz primenjenog pozorišta na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Član baze trenera Saveta Evrope i član Gilde YW Trenera. Sa video igrama je uvek bio na ti. Njegovi omiljeni naslovi su Diablo II, III; Tom Raider franšiza i The Curse of Monkey.