SGA Legal Insights [vol. 2]: Moravčević Vojnović i Partneri u saradnji sa Schoenherr

SGA General 14.11.2023.
Vreme 9.30 - 12 h
Jezik Srpski
Lokacija Moravčević Vojnović i Partneri u saradnji sa Schoenherr
Cena Besplatno

SGA Legal Insights [vol. 2]: Moravčević Vojnović i Partneri u saradnji sa Schoenherr

U saradnji sa vodećim regionalnim advokatskim kancelarijama koje su partneri SGA, u oktobru i novembru organizujemo posebne događaje namenjene našim članovima, koji će im kroz format radnog doručka pružiti priliku da saznaju više o različitim praktičnim pravnim pitanjima koja su relevantna za rad gejming studija i kompanija

SGA od svog osnivanja neguje i razvija nova partnerstva sa vodećim predstavnicima domena koji imaju direkntu relevantnost za poslovanje gejming kompanija i studija, sa ciljem da svojim članovima obezbedi najbolje uslove za unapređenje poslovanja i podizanje kapaciteta u svakom smislu. 

Do sada smo sarađivali sa različitim servisima, konsultantskim kućama, predstavnicima civilnog društva ili fondacijama i razvojnim agencijama, ali jedan od ključnih segmenata svakako je i podrška iz domena pravnih pitanja, zaštite intelektualne svojine, podataka, usaglašavanja sa međunarodnim tržišnim propisima i još mnogo toga. 

S tim u vezi, SGA sarađuje sa čak dve eminentne regionalne advokatske kancelarije sa velikim iskustvom, koje su na raspolaganju našim članovima za određene tipove podrške i sa kojima nesebično delimo svoja iskustva, čime nam oni i uzvraćaju. U pitanju su kancelarije Moravčević Vojnović i Partneri u saradnji sa Schoenherr i Karanović & Partners. 

Domaćini drugog po redu SGA Legal Insights događaja 14. novembra je kancelarija Moravčević Vojnović i Partneri u saradnji sa Schoenherr. Ovom prilikom zajednički ćemo obraditi korpus tema Podatak kao osnovni “asset” u eri digitalnih industrija, a predstavnici studija i kompanija imaće priliku da postave svoja pitanja i dobiju besplatne pravne konsultacije. 

Neke od tema o kojima ćemo razgovarati su:

  • Kako se zaštititi od otkrivanja poslovne tajne od strane zaposlenih;
  • Kako regulisati zaštitu autorskih dela stvorenih tokom radnog odnosa;
  • Da li se u kontekstu zaštite podataka mogu koristiti softverska rešenja za praćenje rada zaposlenih;
  • Koje se mere mogu preduzeti protiv zlonamernih konkurenata, u kontekstu “vrbovanja” zaposlenih;
  • Šta ukoliko dođe do neovlašćenog otkrivanja poslovne tajne, source code-a ili drugih komercijalno vrednih podataka konkurenciji/trećim licima;
  • Da li ima elemenata krivičnih dela u ovakvim radnjama konkurenata, i ukoliko da – šta preduzeti?

Moravčević Vojnović i partneri u saradnji sa Schoenherr je korporativna advokatska kancelarija sa širokom međunarodnom mrežom. Firma ima dugu tradiciju savetovanja klijenata u svim oblastima privrednog prava. Kvalitet, fleksibilnost, inovativnost i praktično rešavanje problema u složenim komercijalnim mandatima su srž njihove filozofije. Kancelarija ima iskustvo u sklapanju poslova sa pristupom koji je orijentisan ka rešenjioma. Među čestim klijentima firme su kompanije iz telekomunikacija, osiguranja, bankarstva, građevinarstva, maloprodaje nafte i gasa, razvoja nekretnina i IT industrije. Kancelarija deluje za vlade i vladina tela, investitore/izvođače, prodavce/kupce, poslodavce, programere, inženjere, arhitekte i druge zainteresovane strane, a naše iskustvo u rukovanju i zaštiti ovih različitih interesa daje našim advokatima poseban uvid u mogućnosti i rizike relevantne za bilo koje projekat. Njihove glavne oblasti prakse su korporativno poslovanje, bankarstvo i finansije, spajanja i akvizicije, nekretnine, rešavanje sporova, zapošljavanje, intelektualna svojina, konkurencija, energija i telekomunikacije.

Andrea Radonjanin,
Partner, Moravčević Vojnović i Partneri u saradnji sa Schoenherr
O predavaču

Andrea Radonjanin je partner Moravčević Vojnović i Partneri u saradnji sa Schoenherr. Andrea je specijalizovana za intelektualnu svojinu (IP), nelojalnu konkurenciju, medijsko pravo i IT, digitalizaciju i zakon o tehnologiji. Njeno impresivno obrazovanje uključuje doktorat filozofije (PhD) iz prava intelektualne svojine na Univerzitetu u Notingemu, koji je stekla između 2009. i 2014. Takođe je magistrirala međunarodno privredno pravo na istoj prestižnoj instituciji, koju je stekla 2008. godine.

Ivan Duzlevski,
Advokat, Moravčević Vojnović i Partneri u saradnji sa Schoenherr
O predavaču

Ivan Duzlevski je advokat u Moravčević Vojnović i Partneri u saradnji sa Schoenherr, specijalizovan za kriminalističke poslove. Sa preko 17 godina iskustva u oblasti krivičnog prava, obavljao je funkciju javnog tužioca u pravosuđu Srbije i zastupao klijente pred međunarodnim krivičnim sudovima. Njegova stručnost je fokusirana na krivično pravo, zakon o poreskom kriminalu, korupciju i borbu protiv pranja novca. Ivan se ističe pisanjem pravnih akata i nastupima na sudu.

Marija Vlajković Zdravković,
Partner, Moravčević Vojnović i Partneri u saradnji sa Schoenherr
O predavaču

Marija Vlajković je partner specijalizovan za zaštitu podataka u Moravčević Vojnović i Partneri u saradnji sa Schoenherr-om. Sa preko 13 godina iskustva kao advokat u istoj firmi, Marija Vlajković je imala značajnu ulogu u pravnoj oblasti Srbije. Marijina stručnost leži u oblasti rada i radnih odnosa, zaštite podataka, tehnologije i digitalizacije, IT i tehnološkog prava, gde je dala značajan doprinos. Ona je specijalista za zapošljavanje i zaštitu podataka i privatnost, a njeno opsežno znanje čini je uticajnim stručnjakom. Njena akademska pozadina uključuje LL.M diplome iz prava i ekonomije na Univerzitetu u Hamburgu i Univerzitetu Erazmus u Roterdamu.