Oglasite poziciju

Pokrenuli smo SGA JobAds platoformu sa ciljem da maksimalno olakšamo pretragu oglasa kandidatima i da im omogućimo da na jednom mestu pregledaju sve trenutno otvorene pozicije u gejming industriji. Time se pozicioniramo kao go-to-place i prva adresa za svakoga ko želi da nađe posao u bogatoj gejming industriji. Ovo je mesto gde možete oglasiti svoje trenutne pozicije i biti sigurni da će one doći do pravih kandidata.

15 dana
Basic
0 rsd
Silver
5000rsd
Gold
8000 rsd
Diamond
12000rsd
30 dana
0 rsd
7500 rsd
12000 rsd
18000rsd
Logo
Sajt kompanije
Lokacija pozicije
Link ka prijavi
Tekst
Opis pozicije
Opis pozicije
Opis role
Očekivanja/bonus i dr.
Opis pozicije
Opis role
Očekivanja/bonus i dr.
Neograničeno
Slika
Logo
Midi
Maxi
Maxi
+Markiran tekst
Tagline
Pin na vrhu strane
Kartica kompanije - tekst
Video
Pin na naslovnoj strani
Kartica kompanije - tekst + button
Shift2Games sajt

Paketi oglasa

Broj oglasa
Silver
Gold
Diamond
5
15% popusta
31.875 rsd
51.000 rsd
76.500 rsd
10
20% popusta
60.000 rsd
96.000 rsd
144.000 rsd
20
25% popusta
112.500 rsd
180.000 rsd
270.000 rsd
30
30% popusta
157.500 rsd
252.000 rsd
378.000 rsd
Cena - Free oglasi su potpuno besplatni i preporučujemo ovu opciju manjim timovima koji traže part-time kandidate ili timovima koji nude praksu.
Logo - Logo tima ili kompanije
Sajt kompanije - Adresa vaše web prezentacije
Lokacija pozicije - Mesto iz kojeg će kandidat obavljati posao. Naravno, postoji i remote opcija
Link ka prijavi - Link koji vodi ka zvaničnoj strani oglasa, na kojoj kandidati mogu da se prijave
Tekst - Opis pozicije
Slika - Slika (thumbnail) i veličina prikaza u pretrazi
Teglajn - Kratak opis kompanije, njenih ciljeva ili misije
Pin na vrhu strane - Oglas ima prioritet u pretrazi
Video - Opis pozicije uključuje i video
Pin na naslovnoj strani - Oglas će biti istaknut na naslovnoj strani SGA sajta
Kartica kompanije - tekst - Opis kompanije na dnu oglasa
Kartica kompanije - tekst+button - Opis kompanije na dnu oglasa, uz call-to action dugme
Shift2Games sajt - Vaš oglas će biti objavljen na naslovnoj stranici sajta shift2games.rs