12.11.2021.

Šta izmene poreskih zakona donose gejming industriji

Prošle nedelje, tačnije 04.11.2021. godine, objavljeni su predlozi izmena više poreskih zakona. Pitali smo partnere iz Deloitte Srbija tima šta ove izmene znače za domaću gejming industriju.

Najveći broj izmena je predložen u vezi sa dohotkom građana a sve u cilju smanjenja fiskalnih opterećenja na zaradi, podsticanja zapošljavanja kao i zadržavanja domaćeg radno sposobnog stanovništva u Republici Srbiji, kaže za SGA sajt Aleksandra Anokić iz Deloitte Srbija tima.

Najzanimljiviji predlozi su sledeći:

  • Povećanje neoporezivog iznosa za zaradu na 19.300 dinara;
  • Produženje primene postojećih poreskih olakšica naročito kod zapošljavanja kvalifikovanih novozaposlenih lica kao i proširenje definicije kvalifikovanih novozaposlenih lica;
  • Uvođenje novih poreskih olakšica za zapošljavanje novozaposlenih lica od 01.03.2022. godine i za zapošljavanje lica koja su neposredno angažovana na poslovima istraživanja i razvoja;
  • Oslobođenje od poreza na kapitalni dobitak za unos nenovčanog kapitala u vidu autroskih i srodnih prava i prava industrijske svojine pod određenim uslovima;
  • Oslobođenje od poreza na kapitalni dobitak u slučaju zamena akcija odnosno udela koje lice ima u društvu prenosiocu isključivo za akcije odnosno udele u društvu sticaocu u statusnoj promeni;
  • Umanjenje dohotka za oporezivanje godišnjim porezom na dohodak građana za lica mlađa od 40 godina;
  • Za preduzetnike i preduzetnike paušalce, koji postanu kvalifikovani novozaposleni, naknada koju su ostvarili od nalogodavca, bez obzira na odnos sa nalogodavcem, se smatra prihodom od samostalne delatnosti zaključno sa 30. aprilom 2022. godine.

S jedne strane imamo odredbe koje služe kao podsticaj poslodavcima da zapošljavaju nova lica, kvalifikovane novozaposlene, lica koja bi bila angažovana na poslovima istraživanja i razvoja i da pod određenim uslovima propisanim zakonom imaju pravo na umanjenje poreske osnovice ili izuzimanje određenog iznosa zarade iz oporezivanja (slično je primenjivo i u slučaju doprinosa za obavezno socijalno osiguranje) dok s druge strane postoje odredbe koje se odnose direktno na dohodak fizičkih lica i na poreske podsticaje za njih (ulaganje nenovčanog kapitala, godišnji porez na dohodak građana), dodaje Aleksandra.

Obzirom na ove izmene i nameru zakonodavca da pruži što više različitih poreskih olakšica, gejming industrija dobija mogućnost da zadrži talenat u Srbiji i dovede eksperte iz inostranstva nudeći atraktivne poreske olakšice za fizička lica s jedne strane (unos nenovčanog kapitala, već postojeća olakšica za novonastanjene obveznike koja fizičkom licu obezbeđuje da se 70% zarade neoporezuje, poreska stopa od 10% poreza na zaradu ukoliko su mlađi od 40 godina i njihova zarada ne prelazi određeni neooporezivi iznos), i ostvarujući određene uštede za sebe kao poslodavca s druge strane (zapošljavanje novih lica gde postoji oslobođenje od plaćanja 70% poreza, zapošljavanje lica koja rade na poslovima istraživanja i razvoja gde je takođe predviđeno oslobođenje od plaćanja 70% poreza na zarade). 

 

Za sve članove SGA 18. novembra u 12.00 organizujemo info sesiju o novim poreskim olakšicama. Članovi Deloitte Srbija tima tumačiće sve izmene i odgovarati na vaša pitanja. Za info sesiju možete se prijaviti ovde.

Više informacija o sesiji pronađite ovde.