07.05.2021.

SGA predstavlja novi Upravni odbor

Novi Upravni odbor Asocijacije industrije video igara Srbije čini sedam članova koji dolaze iz različitih kompanija-članica, i zajedničkim snagama će voditi strateški razvoj SGA u periodu od dve godine, u saradnji sa izvršnim timom organizacije.

Početkom aprila, SGA je održala svoju redovnu godišnju skupštinu u okviru koje su punopravni i pridruženi članovi (kompanije i timovi) krovne asocijacije domaćeg gejming ekosistema imali priliku da se upoznaju sa aktivnostima u protekloj, kao i planiranim aktivnostima za narednu godinu. Ono što je posebno za ovogodišnju skupštinu SGA je činjenica da je, prema statutu organizacije, došao trenutak da se izabere novi Upravni odbor, koji će trasirati strateške pravce organizacije sve do 2023. godine, i pomagati izvršnom timu SGA u pogledu realizacije relevantnih programskih i drugih aktivnosti.

Proces izbora novog UO SGA je u potpunosti transparentno komuniciran sa svim članovima asocijacije tokom marta meseca, a oni su imali priliku da kandiduju liste novih kandidata.

Pristigle su tri liste od kojih su dve bile regularne, a dvotrećinskom većinom glasova odabrana je lista koju je predložila Marija Ilić u ime kompanije Two Deseperados, u sledećem sastavu:

  • Miloš Đuričanin (Nordeus), BG
  • Uroš Banješević (Mad Head Games), NS
  • Ana Uzelac (Bunker VFX ), BG
  • Nikola Čavić (Gamebiz Consulting), BG
  • Mihajlo Jovanović Džaril (Fortuna Esports), BG
  • Marko Dimitrijević (Sozap), NIŠ
  • Marija Ilić (Two Desperados), BG

Ubrzo je održan i prvi sastanak Upravnog odbora SGA, na kome je izabrano troje istaknutih članova UO koji su preuzeli i konkretne odgovornosti: Marija Ilić (Two Desperados) kao nova predsednica UO SGA, Mihajlo Jovanović Džaril (Fortuna E-Sports) kao potpredsednik i Uroš Banješević (Mad Head Games) kao sekretar udruženja.

Čestitamo svim novoizabranim članovima UO, i unapred im se zahvaljujemo na aktivnom učešću i doprinosu u radu SGA u narednom periodu!