23.06.2022.

Serbia Ventures – novi program Fonda za inovacionu delatnost

Program je dizajniran da podstakne privatne investitore, pojedince visoke neto vrednosti i institucije da se upuste u finansiranje startapa sa visokim potencijalom za rast tako što će osnovati fondove preduzetničkog kapitala u Srbiji.
Kroz Serbia Ventures program, Fond za inovacionu delatnost će investirati u novoosnovane fondove preduzetničkog kapitala u Srbiji u ulozi ograničenog partnera i pomoći ovim fondovima da stvore značajan tržišni efekat na inovacioni ekosistem u Srbiji.
Podnosilac prijave može da dobije sredstva od Fonda tek nakon što postane u potpunosti registrovan i licenciran od strane Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije i APR-a kao pravno lice registrovano posebno za upravljanje alternativnim investicionim fondovima (društvo za upravljanje alternativnim investicionim fondovima) i potom registruje Fond preduzetničkog kapitala (alternativni investicioni fond) u Srbiji i dobije odgovarajuću licencu u skladu sa zahtevima propisanim od strane Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije i drugim važećim zakonskim zahtevima.
Iznos finansiranja:
  • Do 5,000,000 EUR po pojedinačnom fondu preduzetničkog kapitala, uz obavezni preduslov da je izabrani fond preduzetničkog kapitala već prikupio ili da je pribavio namere svojih ograničenih partnera/investitora da će prikupiti najmanje isti iznos kapitala u roku od 12 meseci od prvog zatvaranja runde finansiranja
Uslovi podobnosti:
  • Društvo sa ograničenom odgovornošću uredno osnovano u Srbiji i upisano u APRu
  • U većinskom privatnom vlasništvu

Ono što je važno napomenuti jeste da prijave mogu doći iz bilo koje oblasti nauke i tehnologije i mogu pripadati bilo kom industrijskom sektoru. Trajanje investicije Fonda za inovacionu delatnost nije unapred određeno – biće direktno dogovoreno između Fonda i dobitnika finansiranja, i može se načelno kretati između 96 i 144 meseca.

Sve dodatne informacije vezane za same prijave, kao i potrebnu dokumentaciju, nalaze se na ovom linku.