15.12.2022.

Nova SGA strateška partnerstva sa sektorom obrazovanja

Tokom ove godine, SGA je intenzivirao saradnju sa sektorom obrazovanja u Srbiji. Pored uspostavljanja zvaničnih saradnji sa najvećim brojem fakulteta do sada, krajem godine smo u okviru naučne konferencije Studije video igara okupili većinu obrazovnih institucija koje se na bilo koji način bave gejmingom u Srbiji.

Organizacija neformalnih edukativnih programa i podrška sektoru obrazovanja jedna su od ključnih misija asocijacije kakva je SGA. Tokom 2022. godine, ovaj vid saradnje je dodatno intenziviran kroz potpisivanje zvaničnih protokola sa većim brojem visoko-školskih ustanova u Srbiji, kao i organizacijama podrške, među kojima svaka na svoj način ima dodirnih tačaka sa razvojem nastavnih programa koji su relevantni za domen razvoja video igara. 

SGA trenutno ima zvaničnu saradnju sa više od 10 visoko-školskih institucija, uključujući i sledeće: 

  • Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu
  • Univerzitet umetnosti u Beogradu
  • Akademija umetnosti u Novom Sadu
  • Univerzitet Metropolitan
  • Računarski fakultet u Beogradu
  • Fakultet savremenih umetnosti Beograd
  • Fakultet organizacionih nauka u Beogradu
  • Fakultet za medije i komunikacije 
  • Beogradska politehnika
  • Akademija tehničko-umetničkih strukovnih studija Beograd

Pored ovih partnerstava, kontinuirano sarađujemo i sa SAE Institutom, Crater Training Centrom, Visokom školom primenjenih i likovnih umetnosti strukovnih studija u Beogradu i  Elektronskim fakultetom u Nišu. Tu su i organizacije koje ne drže nastavu, ali aktivno učestvuju u obrazovnim procesima vezanim za inovacije, umetnost ili kreativne industrije, kao što su Centar za promociju nauke, Fondacija Petlja, Nordeus Fondacija, Incijativa digitalna Srbija i naučno-tehnološki parkovi u Nišu, Čačku i Novom Sadu. 

Fokus na podršci visokom obrazovanju biće jedan od prioriteta SGA u 2023. godini, a prvi korak načinjen je već na samom kraju tekuće godine, kada je u okviru međunarodne konferencije Studije video igara 9. decembra u Novom Sadu upriličen okrugli sto Perspektive i izazovi edukacije u oblasti gejminga u Srbiji. Okupio je predstavnike čak 18 organizacija i fakulteta, što je zapravo bio i prvi put da se mnogi od njih susretnu, upoznaju i podele sa kolegama svoje trenutne aktivnosti, izazove sa kojima se susreću i buduće planove. 

U planu su mapiranje resursa, interesovanja i potreba fakulteta i visoko-školskih ustanova u Srbiji kada je u pitanju edukacija o razvoju video igara, kao i redovni susreti dva puta godišnje, i aktivno uvezivanje kompanija sa obrazovnim organizacijama.