02.11.2021.

Nova prilika za domaće gejming startape u akceleratoru Katapult

Inovacioni fond je objavio poziv za novi program akceleracije. Domaćim startapima u fazi ideacije ili skaliranja na raspolaganju su finansijska i mentorska podrška u trajanju od tri meseca. Mentori iz SGA zajednice pružaće podršku gejming timovima koji eventualno uđu u program akceleracije. Rok je 6. decembar, a SGA najavljuje i podršku za svoje članove koji žele da se prijave.

U cilju osnaživanja startap zajednice u Srbiji, Fond za inovacionu delatnost pokrenuo je novi program akceleracije Кatapult, koji će preduzećima pružiti mentorsku i finansijsku podršku kroz intenzivne obuke i povezivanje sa investitorima. Кatapult želi da pomogne inovativnim preduzećima orijentisanim na rast da se pozicioniraju na globalnom tržištu, kao i da poboljšaju svoje poslovne kapacitete u razvoju pomoću kojih će povećati mogućnost privlačenja privatnih investicija.

Kako bi se ohrabrilo učešće gejming kompanija i timova u programu, SGA sarađuje sa Inovacionim fondom i ovaj program povezuje sa relevantnim mentorima iz naše industrije, koji će mentorisati gejming startape koji se eventualno prijave i prođu u program akceleracije. Imena nekih od brojnih mentora možete pogledati na sajtu akcelratora Katatpult

SGA će takođe u utorak, 16. novembra organizovati poseban program za svoje članove, kako bi se domaćim gejming timovima pružila podrška u pripremanju aplikacija za ovaj akcelerator. O programu će tom prilikom govoriti predstavnik Inovacionog fonda, a zatim ćemo se detaljnije pozabaviti strukturom same prijave, i imati Q&A sa nekoliko naših timova koji su do sada uspešno učestvovali na drugim konkursima za finansiranje u organizaciji Inovacionog fonda.  

Program akceleracije Katapult je otvoren za sva inovativna preduzeća koja su u ranoj fazi razvoja proizvoda i osvajanja tržišta, kao i preduzeća sa dokazanom tržišnom trakcijom koje imaju za cilj da ubrzaju svoj rast i prikupe dodatna finansijska sredstava. Samim tim, to uključuje i domaće gejming kompanije koje su u fazi ideacije (ulazni grant do 20.000 evra), ili rasta (ulazni grant do 50.000 evra). Pored ulaznog granta, u prvoj fazi akceleracije nudi se i tromesečni mentorski program. Nakon prve faze, preduzećima koja obezbede kvalifikovanu investiciju u roku od devet meseci od završetka akceleracije na raspolaganju je i dodatna finansijska podrška kroz koinvestirajući grant u visini kvalifikovane investicije, a maksimalno 300.000 evra po preduzeću. 

U međuvremenu pogledajte uslove konkursa i neophodnu dokumentaciju, i ne zaboravite da je rok za prijave 6. decembar! 

Podobni podnosioci prijava za program Кatapult su mikro i mala preduzeća ne starija od šest godina u trenutku podnošenja prijave u većinskom (minimalno 80%) privatnom vlasništvu, koja imaju prihod manji od 8 miliona evra u jednoj od prethodne dve godine. Sredstva za realizaciju Кatapult programa u ukupnom iznosu od sedam miliona evra do 2024. godine, obezbeđena su na osnovu sporazuma o zajmu Republike Srbije (Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja) i Svetske banke. Dodatnu tehničku pomoć u realizaciji programa pruža Svetska banka, a finansira Evropska unija. Konkursi će biti raspisivani dva puta godišnje, a posebno se ohrabruje učešće žena preduzetnica u programu Кatapult.