06.10.2023.

Kreativna Evropa pruža podršku za razvoj projekata video igara i imerzivnih sadržaja

U okviru potprograma MEDIA, programa Kreativna Evropa, otvoren je poseban konkurs za razvoj projekata video igara i imerzivnih sadržaja. S budžetom od 7 miliona evra u ovoj godini, namera je da se pospeši konkurentnost industrije na evropskom i globalnom planu, poveća obim proizvodnje novih sadržaja i omogući zaštita intelektualne svojine.

Cilj konkursa je da se podrže evropske proizvođači video igara, HR studiji i audiovizuelne kompanije u pogledu razvoja video igara i interaktivnih imerzivnih sadržaja koji imaju potencijal za globalni uspeh.

Projekti mogu biti usmereni ka razvoju (pre-production) koncepata i prototipova interaktivnog storitelinga sa originalnim sadržajem i/ili kvalitetnim igračkim iskustvom, namenjenih produkciji i globalnoj komercijalnoj eksploataciji na računarima, konzolama, mobilnim (smart)uređajima, tabletima i drugim tehnologijama.

Informacije o posebnim uslovima ovog poziva dostupne su u raspisu konkursa, a tim MEDIA Deska Srbija pruža besplatnu savetodavnu i praktičnu pomoć pri konkurisanju ustanovama i organizacijama iz Srbije. Desk organizuje posebne događaje u cilju pojašnjavanja konkursne procedure i uslova konkursa, a može se zakazati i radni sastanak sa timom Deska. Sve aktivnosti redovno se najavljuju putem društvenih mreža i njuzletera. 

Info dan biće održan 29. novembra u saradnji u saradnji SGA i MEDIA Deska Srbija.

Potprogram MEDIA pruža podršku organizacijama koje deluju u polju audiovizuelnih delatnosti kako bi se bavile razvojem, distribucijom i promocijom audiovizuelnih dela, uključujući novine koje donosi digitalno okruženje. Cilj je da se osnaže saradnje unutar proizvodnog lanca na evropskom planu kako bi se unapredio rad audiovizuelnih kompanija i sadržaja koje plasiraju na globalnom planu, podržali talenti i razvijala publika svih uzrasta, a naročito mladi u Evropi i šire.