21.06.2022.

Budi deo SVI konferencije – otvoren je poziv za slanje apstrakata

Akademija umetnosti u Novom Sadu, u saradnji sa Univerzitetom u Beogradu (Filološkim fakultetom) i SGA, organizuje drugu međunarodnu konferenciju posvećenu proučavanju video igara u Srbiji - Video igre kao izazov za akademiju: 50 godina gejming industrije, u Novom Sadu, 10-11. decembra.

Pet decenija nakon što je Magnavox Odyssey, prva kućna konzola, izašla na tržište, i pet decenija nakon osnivanja kompanije Atari, druga međunarodna konferencija za studije o video igrama (SVI), pod nazivom Video igre kao izazov za akademiju: 50 godina gejming industrije, ima za cilj da ispita različite aspekte i veze između industrije igara, učenja o video igrama i kritike. Cilj takve konceptualizacije je da se otvori dijalog između industrije i akademske zajednice, i podstakne razumevanje njihovih ponekad različitih ciljeva i interesa. Takav dijalog se vrti oko nekoliko ključnih pitanja:

  • Šta akademska zajednica, bez odustajanja od kritičkog mišljenja, može ponuditi industriji, i obrnuto?
  • Može li industrija sama da preživi svoje krize i da li bi stipendija trebalo da pomogne?
  • Može li akademska zajednica ostati odvojena od industrije?
  • Konačno, da li tržište menja igre ili igre osvajaju tržište?

Konferencija je organizovana u tri široke tematske sekcije posvećene istraživanju odnosa između video igara, industrije, akademske zajednice i kritike.

Svi zainteresovani apstrakte (do 300 reči, sa najviše 5 ključnih reči) mogu poslati do 15. septembra na conference.svi@gmail.com

Detaljne informacije o konferenciji dostupne su na ovom linku.