CREATIVE TECH SERBIA

Tokom leta 2022., započeo je sa radom pilot “superklaster” Creative Tech Serbia, na čelu sa SGA. Okupio više od 20 različitih partnera - kompanija, startapa, akademskih institucija i drugih aktera u ekosistemu inovacija i kreativnih industrija. Pilot superklaster podržan je od strane projekta Srbija inovira koji sprovodi ICT Hub iz Beograda, uz podršku USAID-a.

Superklaster je model u kome intenzivno sarađuju mala i srednja preduzeća sa startapima, investitorima, univerzitetima i drugim institucijama, sa ciljem ubrzanog razvoja inovacija u jednoj specifičnoj oblasti. Istovremeno, sinergetski se rešavaju najveći izazovi svih činilaca inovaciono-tehnološkog ekosistema, vrši se razmena znanja i stvaraju se nove vrednosti.

Superklaster stvara nove prilike, podstiče razmenu ideja i znanja i odgovara na izazove koje njegovi članovi ne mogusamostalno da prevaziđu. Rezultati istraživanja su pokazali da su četiri domena sa najvećim potencijalom za razvoj agro-techmed-techweb3 i gejming/vr.

Tako je nastao superklaster Creative Tech Serbia, koji je na ovom konkursu odabran kao reprezentativni superklaster za domen gaming/VR, a koji je između juna 2022. i 2023. godine realizovao više desetina aktivnosti koje su identifikovane i dizajnirane kroz zajednički, kolaborativni proces svih partnera.

KO ČINI CTS?

  • “Zrele” kompanije 3 Lateral/Epic Games, Two Desperados, Nordeus, Mad Head Games i Playstudios Europe),
  • Startapi (Webelinx Games, Fortuna Esports, Digital Arrow, Gamebiz Consulting, Bunker VFX, Flathill Games)
  • Formalne obrazovne institucije (Fakultet dramskih umetnosti Beograd, Univerzitet Metropolitan Beograd, Akademija Umetnosti Novi Sad, Elektronski fakultet Niš)
  • Organizacije neformalnog obrazovanja (Crater Training Centar, Centar za promociju nauke, Nordeus fondacija)
  • Organizacije civilnog društva  (Film in Serbia/CGA Belgrade, Data Science Conference, Fondacija Petlja)
  • Državne institucije (Naučno tehnološki parkovi u Nišu i Čačku)
  • Kompanije kao što su Deloitte Srbija i advokatska kancelarija Karanović&Partners, koje će pružati ekspertsku podršku

ŠTA SMO SVE POSTIGLI ZA GODINU DANA?

Ostvareni su impresivni rezultati u podršci razvoju gejming industrije u Srbiji, uključujući više od 4000 učesnika u različitim aktivnostima.

Održane su 3 uspešne trejd misije sa 20 timova i učesnika, dok je za 5 pilotiranih aktivnosti obezbeđeno finansiranje za naredni period, uključujući konferenciju For the WinPilot ciklus biznis mentorstvaUnreal dayGamification i Soft Skills  akademiju.

Ukupno je realizovano preko 20 različitih aktivnosti sa preko 80 sesija, obuhvatajući i 4 gejming track-a na različitim konferencijama – CGA BelgradePANDORAStudije video igara i SPLET  kao i prvu ikad izložbu indie igara u Beogradu. Učesnici su imali priliku da se povežu sa više od 100 izlagača i predavača.

 

Kroz podršku različitim programima, 20 timova-organizacija je dobilo podršku, dok su 2 obrazovne institucije dobile opremu za nove obrazovne programe vezane za gejming. Osim toga, saradnjom obrazovnih institucija i industrije, razvijen je jedan novi proizvod, a stvorena je i jedinstvena stranica s listom svih igara proizvedenih u Srbiji.

Takođe, realizovan je Shift 2 Games koncept koji podrazumeva web platformu, TV emisiju i Career Day događaje. Uspostavljeno je preko 20 novih partnerstava koja će dalje podržavati razvoj creative-tech sektora u Srbiji, a kreiran je i plan za prvi gejming akcelerator u regionu. Povrh svega, kreiran je predlog promene zakona za uvoz robe dvostruke namene (dev kits).

Ćinjenica je da su ove aktivnosti došle direktno od strane članova superklastera, kao stvarne i realne potrebe samog ekosistema na koje smo se trudili da odgovorimo na najbolji mogući način.
One ne bi bile ralizovane bez podrške svih članova superklastera, ali ni bez predanog rada tima Srbija Inovira koji je tu bio sa nama na svakom koraku, kao i USAid-a koji je prepoznao da je ovaj tip podrške neophodan.

SAZNAJTE SVE O AKTIVNOSTIMA I REZULTATIMA CREATIVE TECH SERBIA POSTIGNUTIM IZMEĐU JUNA 2022. I JUNA 2023 GODINE!

PARTNERI