“Vrednost i za mentora i mentija” – novi ciklus mentorskog programa SGA

Maša Milutinović,
Social Media Manager, SGA
29.10.2021.
Sa velikim zadovoljstvom raspisujemo konkurs za drugi ciklus SGA mentorskog programa! Tim povodom, razgovarali smo sa prošlogodišnjim parom mentora i mentija o njihovim iskustvima - Stanislavom Stankovićem i Nikolom Josifovićem.

Početkom godine u SGA pokrenuli smo mentorski program za sve članove. Mentorstvo predstavlja jedan od metoda doživotnog učenja i razmene znanja između mentora i mentija, ali i okruženje u kojem se oni zajednički razvijaju na ličnom planu, savladavaju nove i unapređuju svoje “meke” veštine. Ono je dvosmeran proces u kom benefit imaju obe strane.

10 parova mentora i mentija prošlo je prvi pilot SGA mentorski program i iz njega izašlo obogaćeno novim veštinama, znanjima i iskustvima.
Zato u decembru startujemo sa novim unapređenim ciklusom, koji će trajati šest meseci, a prijave su otvorene do 30. novembra.

PRIJAVI SE OVDE

Ovom prilikom, zamolili smo jednog mentora i mentija da sa nama podele svoja iskustva i pomognu vam da vidite da li je ovaj program za vas. Stanislav Stanković (tadašnji kreativni direktor u Tracktwenty EA studiju u Helsinkiju), uspeo je da izdvoji vreme da kao mentor učestvuje u ovom programu i to da ima dva mentija!

SGA: Stanislave, koliko vremena vam je bilo potrebno za učešće na programu?

Stanislav Stanković: Vreme je relativna stvar. Sami susreti su zahtevali par sati svakih par nedelja, međutim ja se trudim da budem na raspolaganju za eventualna pitanja i savete kad god je to potrebno.

SGA: Da li je ovo prvi put da učestvujete na mentorskom programu i šta vas je motivisalo da se prijavite?

Stanislav: Ja sam i ranije učestvovao u sličnim programima, što formalnim što neformalnim. Neki od njih su bili organizovani od strane kompanija za koje radim. Ja potičem iz porodice prosvetnih radnika, valjda sam odrastao s idejom razmene znanja.

SGA: Vaš menti Nikola Josifović rekao je da je posle mentorskog programa postao mnogo sigurniji u sebe i svoja znanja. I da je dobio idealnog mentora 🙂 Koje to osobine, po vašem mišljenju, treba da krase dobrog mentora?

Stanislav: Osim iskustva koje je valjda polazna tačka svakog mentorisanja, po mom mišljenu najbitnija osobina mentora je empatija. Pod tim podrazumevam sposobnost mentora da stvari sagleda iz ugla osobe koju mentoriše. Naše lično iskustvo je po definiciji interno i osobeno. Mentor mora da iznađe način da svoje znanje eksternalizuje i iskaže u obliku koji je prijemčiv onoj drugoj osobi. S druge strane empatija podrazmeva i sagledavanje potreba osobe koju mentor podučava, razumevanje njenih ciljeva, želja i polazne tačke na kojoj se nalazi.

Nikola je, recimo ranijih godina bio mentor na nekoliko programa, ali je ovo bilo prvi put da se prijavio kao menti. 

Nikola Josifović: Par puta sam bio mentor kolegama i znam koliko je vredan odnos između mentora i mentija. Ovo je bila idealna prilika da vidim kako izgleda taj odnos sa druge strane, i sva moja očekivanja su prevaziđena. Posle SGA mentorskog programa koristim veštine i znanja koje sam već imao, samo što sam sigurniji u njih i ujedno sam proširio svoje vidike.

A i za Stanislava, kao mentora, ovaj program je bio značajan. Pitali smo ga čemu su ga naučili njegovi mentiji.

Stanislav: Moja dva mentija su se razlikovali pre svega po svom prethodnom iskustvu u konkretno mojoj oblasti dizajna video igara. Obojica su imali zavidno iskustvo u svojim prethodnim oblastima, razvoju softvera i menadžmentu proizvoda. Ono što sam od obojice naučio proizilazi kroz naš celokupan odnos, odnosi se pre svega na neki novi pogled na stvari.

Mentorski odnos je uvek dvosmeran. To je razmena iskustava između dve osobe. Znanje i iskustvo teku u oba smera. Ako govorimo o konkretnim aspektima vrednosti mentorskog programa za mentore ja bih, pre svega, izdvojio dve stvari. Prva od njih je refleksija, tj. prilika da se svoji rad, znanje i iskustvo sagledaju iz ugla druge osobe. Ovaj pogled iz drugog ugla prevazilazi samog mentora i odnosi se i na novu perspektivu na sam posao. Osoba koja se mentoriše, dolazi sa novim i drugačijim pogledom na stvari. Ovo samo po sebi ima veliku vrednost. Takođe sam proces mentorisanja, mentoru nameće potrebu da svoja internalizovana saznanja sistematizuje i artikuliše. Ono što intuitivno osećamo i znamo je najčešće zbrka bez strukture. Tek kada probamo to da objasnimo nekom drugom mi smo primorani da uvedemo nekakav red.

VIŠE INFORMACIJA O MENTORSKOM PROGRAMU SGA PRONAĐI OVDE.