Unity drama: Predstavljen novi model naplate

Nikola Kliska,
Advokat, Karanović & Partners
16.11.2023.
Gejming industriju je nedavno potresla drama kad se Unity suočio s negativnim reakcijama zbog svog revidiranog Runtime Fee modela (naknada za instalacije igrara).

Model koji je prvobitno bio zamišljen da naplaćuje naknadu developerima za svaku instalaciju korisnika tokom 2024. godine izazvao je zabrinutost među manjim stvaraocima. Developeri su se pobunili zbog retroaktivnih naknada i potencijalne pretnje za opstanak svojih studija, pri čemu su neki najavili da će napustiti Unity.

Retroaktivne izmene ugovornih uslova odnosima, načelno, zabranjene su prema srpskim propisima i teško da se mogu opravdati i u drugim jurisdikcijama, što dodatno čini ovu odluku o promeni modela kontroverznom.

Dodatna kontroverza proizlazi iz trenutne konkurencije između Unity-a i Epicovog Unreal Engine-a za dominaciju u prostoru razvoja video igara. Unity je prijavio prihod od 533 miliona dolara, ali je imao gubitak od 193 miliona dolara tokom prolećnog kvartala, što je dovelo do smanjenja broja zaposlenih za 600 u maju. Predsednik Unity-a, Marc Whitten, istakao je potrebu za izgradnjom održivog poslovanja i uspostavljanjem modela „deljenog uspeha“ (eng. shared success model).

Nakon negativnih povratnih informacija i pomenute pravne kontroverze, Unity je predstavio izmenjeni model naplate, razjasnivši da se Runtime Fee  (naknada za instalacije igara) neće primenjivati na igre kreirane pomoću trenutno podržanih verzija Unity-ja. Naknada će se primenjivati samo za nove instalacije nakon 1. januara 2024. godine. Naknada će uticati isključivo na igre koje su kreirane ili nadograđene na Long Term Support liniji (LTS – koja je namenjena za pružanje stabilnosti i podrške projektima, a objedinjuje kvalitetne funkcionalnosti i poboljšanja koja su sprovedena tokom godine u jednu instalaciju) verziju Unity-a. Naknada će se naplaćivati pod sledećim uslovima:

 

  • Korišćenje Unity Pro ili Unity Enterprise,
  • Nadogradnja na sledeću glavnu verziju Unity-a u 2024. godini, i
  • Ispunjenje oba uslova: minimalno 1.000.000 dolara bruto prihoda u prethodnih 12 meseci i minimalno 1.000.000 početnih angažovanja tokom celokupnog veka igre.

 

Unity je napomenuo da se instaliranje ili ponovna instalacija igre računa kao jedna upotreba, a ne kao dve. Takođe, Unity-jev pretplatnički plan ostaje odvojen od naknade za instalaciju (Runtime Fee). Whitten je rekao da novi plan sada pruža developerima izbor. Nakon što ispune pomenute kriterijume, developeri mogu da biraju između plaćanja naknade zasnovane na “izračunatom iznosu zasnovanom na broju novih korisnika koji svakog meseca igraju igre” ili fiksne stope od 2,5 posto od ukupnih prihoda, pri čemu će se naplaćivati manji iznos od ova dva. Poodatke će developeri dostavljati sami, po principu samoprijavljivanja.

Nakon negativnih povratnih informacija i pomenute pravne kontroverze, Unity je predstavio izmenjeni model naplate, razjasnivši da se Runtime Fee (naknada za instalacije igara) neće primenjivati na igre kreirane pomoću trenutno podržanih verzija Unity-ja.

Unity ističe da ovo predstavlja način deljenja prihoda koji developerima pruža više fleksibilnosti, omogućavajući im da uvek imaju predstavu o tome kolike su njihove obaveze, istovremeno im dajući izbor kako žele da plaćaju.

Sa pravnog gledišta, uzajamnost davanja igra ključnu ulogu kod prihvatanja promena u modelu naplate Unity-ja. Uvođenje novog modela naplate zahteva uzajamnu razmenu vrednosti između Unity-ja i developera. Unity pruža platformu za razvoj igara i podršku, dok developeri doprinose putem naknada kada ispune navedene kriterijume. Ova razmena obezbeđuje uzajamnost u ugovornom odnosu, sa ciljem uspostavljanja ravnoteže i obezbeđivanja jednakosti obaveza obe strane.

Iako je Unity sproveo ove promene, ne postoji garancija da neće ponovo izmeniti svoje uslove. Developerima preostaje da veruju Unity-ju, a savetuje im se da redovno proveravaju ažuriranja uslova i odredbi. Ovo je važno jer još uvek nema potvrda da su ovo konačni uslovi korišćenja Unity platforme. Sa pravnog gledišta, poslednji najavljeni uslovi izgledaju pravično i omogućavaju uravnoteženu poziciju strana, usklađujući se sa načelima jednakosti ugovornih strana i jednake vrednosti davanja.