UPGRADE IN PROGRESS

U okviru program superklastera Creative Tech Serbia, SGA kreirao je posebnu vrstu programa poslovnog mentorstva, koje je namenjeno kreativnim studijima i kompanijama iz domena gejminga i creative-tech oblasti, sa ciljem da im se pruži stručna podrška koja će omogućiti njihov dalji poslovni razvoj, i “prelazak na sledeći nivo” rasta. Kroz ovaj program prošlo je 6 kreativni studija, mala i srednja preduzeća iz Srbije sa 5 do 30 zaposlenih.

Na bazi analize koja je izrađena na osnovu pristiglih prijava, do šest malih ili srednjih kompanija iz sektora dobili su mentorsku i konsultantsku podršku na nivou poslovnog razvoja, u periodu od marta do juna meseca 2022. godine. Ono što je specifično je da je odabranih šest kompanija dobilo podršku skrojenu prema svojim konkretnim potrebama, koje su zajednički identifikovane i prioretizovane u saradnji sa Nova Iskra Studiom.

Na osnovu toga, u martu 2022. godine, kompanije su spojene sa relevantnim ekspertima iz mreža ICT HubaNove IskreSwiss EP programa podrške i drugim relevantnim partnerima i ekspertima, sa kojima su blisko sarađivale na unapređivanju svojih poslovnih procesa.

ZAŠTO OVAKAV PROGRAM?

Najveći broj kreativnih studija iz domena gejminga, filmske post-produkcije ili razvoja kreativnih proizovda pokreću upravo kreativci, često kao nadgradnju njihovog uspešnog “frilens” delovanja, ili iz želje da se upuste u preduzetničke vode nakon sticanja dovoljnog iskustva pod okriljem većih i razvijenijih firmi. Ovi počeci uvek su uzbudljivi i inspirativni, i u najboljim scenarijima broj klijenata i uspešnih projekata raste, a novi preduzetnici formiraju prepoznatljive brendove na koje se klijentu mogu osloniti za inovativna i kreativna rešenja. “One man show” uskoro postaje tim od nekoliko ljudi, a ako stvari nastave da se ubrzano razvijaju, posle samo par godina osnivači mogu pod sobom imati tim od 10-ak ili više ljudi. 

U tom trenutku pojavljuje se veliki broj izazova koji su više vezani za menadžerske i poslovne procese i veštine, organizaciju posla, planiranje, zapošljavanje, pravno regulisanje poslovanja i same kompanije, timsku kulturu i liderstvo, finansijski menadžment i brojne druge oblasti. Osnivači i art direktori, bilo da žele to ili ne, postaju menadžeri, vođe timova i preuzimaju do tada sasvim nepoznate nivoe odgovornosti i izazova, a preostaje im sve manje vremena za rad na samim projektima i kreativnoj direkciji.

KOME JE PROGRAM NAMENJEN?

Program UPGRADE IN PROGRESS namenjen je svim onim kreativnim studijima i kompanijama sa 5 – 30 zaposlenih koji se prepoznaju u prethodnim redovima, a rade u “creative-tech” domenu, u najširem smisliu. Pored toga, oni moraju da prepoznaju potrebu da se ovim izazovom pozabave na pravi način, i da budu spremni izdvoje svoje vreme da se, tokom perioda od nekoliko meseci, pozabave sa nekoliko prioritetnih oblasti u saradnji sa vodećim ekspertima i mentorima. 

Cilj je da kroz proces koji je skrojen upravo prema njihovim potrebama, uspeju da svoje poslovanje podignu na naredni nivo, da “zategnu” procese koje pokušavaju da uvedu, ili da po prvi put sagledaju svoje potrebe, osveste koliko bi pomaci u internim procesima pomogli razvoju njihovog posla u celini, i da ih na kraju uvedu u svoju firmu posredstvom ovog programa.

OBLASTI KOJIM SU SE UČESNICI BAVILI TOKOM PROGRAMA

  • Timska kultura
  • Pravno savetovanje
  • Marketing strategija
  • Biznis development konsultant
  • Sistematizacija radnih mesta + onboardingStrateško planiranje
  • Biznis / Finance savetnik
  • Pregovaračke veštine

PROGRAM SPROVELI