SGA Unity GameJam

Drugi SGA GameJam organizovan je u saradnji sa mentorima i stručnjacima kompanije Unity. Pobednici: 4Heroes, Team Random and Sanity