Uvod u ozbiljne igre: koncept i tržišna klasifikacija

Playing Narratives 19.05.2022.
Vreme 17 h
Jezik Srpski
Lokacija Zoom
Cena Besplatno

Uvod u ozbiljne igre: koncept i tržišna klasifikacija

U okviru ovogodišnje Playing Narratives programa, pažnja će biti posvećena i takozvanim "ozbiljnim" igrama i konceptima video igara koji nisu isključivo vezani za insutriju zabave, već mogu komunicirati i važne i vredne društvene poruke. Ovo predavanje ima za cilj da prući uvid u ovaj aspekt kreiranja video igara.

Ozbiljne igre, ili primenjene igre su igre dizajnirane za primarnu svrhu koja nije čista zabava. „Ozbiljan“ kao pridev se generalno stavlja ispred da se odnosi na video igre koje se koriste  u industrijama kao što su odbrana, obrazovanje, naučna istraživanja, zdravstvena zaštita, upravljanje vanrednim situacijama, planiranje grada, inženjering i politika.

Koriste se i za promovisanje učenja i promena ponašanja. Moć ozbiljnih igara je u tome što su zabavne, privlačne i impresivne. Ozbiljne igre su efikasnije od tradicionalne nastave, ali ne daju bolje rezultate od aktivnijih oblika prenošenja znanja i često su skuplje za implementaciju.

U predavanju Uvod u ozbiljne igre: koncept i tržišna klasifikacija, prof. Maravić će se osvrnuti kako na sam koncept “serious games”, tako i na različite primere primene ovakvog pristupa u produkciji igara u različitim tržišnim ili drugim nišama. Učesnici programa će ove godine pokušati da implementiraju elemente ozbiljnih igara u svoje projekte na kojima će raditi sve do kraja godine.

Ovaj program namenjen je isključivo učesnicima programa Playing Narratives, i nije otvoren za publiku. Hvala na razumevanju. 

* * *

Program Playing Narrartives: Ideas to games je podržan od strane Francusko-nemačkog kulturnog fonda, koji je osnovan 2003. godine povodom 40. godišnjice Jelisejskog sporazuma.. Generalni pokrovitelj je Unreal Engine (odnosno kompanije Epic Games i 3Lateral), dok je istaknuti sponzor kompanija Ubisoft Belgrade. U realizaciju se ove godine uključila i niška kompanija Webelinx Games kao sponzor, dok će dodatnu podršku u realizaciji pružiti i Francuski i Goethe instituti iz celog regiona, kao i SGA kolege iz asocijacija Slovenia GamesMAGDA i RGDA.

Manojlo Maravić,
Vanredni profesor, Akademija umetnosti Novi Sad
O predavaču

Manojlo Maravić (1977) je diplomirao i magistrirao vajarstvo na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Na Univerzitetu umetnosti u Beogradu, u okviru studijskog programa interdisciplinarnih doktorskih studija teorije umetnosti i medija, odbranio je 2010. godine doktorsku disertaciju pod nazivom Kritika politike i fenomenologije video igara.

Objavio je disertaciju i veći broj tekstova iz oblasti studija video-igara, vizuelne kulture i likovne pedagogije u domaćim i inostranim naučnim časopisima. Učestvovao je na brojnim domaćim i međunarodnim naučnim konferencijama, panelima. i projektima. Bio je urednik Zbornika radova Akademije umetnosti u periodu od 2013. do 2015. Rukovodio je naučnim projektom Analiza industrije video-igara u Srbiji: ka novim zvanjima i obrazovnim profilima (konferencija Game Development & Education– GEDU 2016), na čijim rezultatima se zasniva kurikulum akreditovanog studijskog programa Dizajn video-igara na Akademiji umetnosti. Autor je monografije Totalna istorija video-igara (Clio, 2022). Osnivač je.prve naučne konferencije iz oblasti video-igara u Srbiji pod nazivom Studije video-igara (SVI 2021).