SGA Legal Insights [vol. 1]: Karanović & Partners

SGA General 24.10.2023.
Vreme 9.30 - 12 h
Jezik Srpski
Lokacija Karanović & Partners
Cena Besplatno

SGA Legal Insights [vol. 1]: Karanović & Partners

U saradnji sa vodećim regionalnim advokatskim kancelarijama koje su partneri SGA, u oktobru i novembru organizujemo posebne događaje namenjene našim članovima, koji će kroz format radnog doručka njima pružiti priliku da saznaju više o različitim praktičnim pravnim pitanjima koja su relevantna za rad gejming studija i kompanija

SGA od svog osnivanja neguje i razvija nova partnerstva sa vodećim predstavnicima domena koji imaju direkntu relevantnost za poslovanje gejming kompanija i studija, sa ciljem da svojim članovima obezbedi najbolje uslove za unapređenje poslovanja i podizanje kapaciteta u svakom smislu. 

Do sada smo sarađivali sa različitim servisima, konsultantskim kućama, predstavnicima civilnog društva ili fondacijama i razvojnim agencijama, ali jedan od ključnih segmenata svakako je i podrška iz domena pravnih pitanja, zaštite intelektualne svojine, podataka, usaglašavanja sa međunarodnim tržišnim propisima i još mnogo toga. 

S tim u vezi, SGA sarađuje sa čak dve eminentne regionalne advokatske kancelarije sa velikim iskustvom, koje su na raspolaganju našim članovima za određene tipove podrške i sa kojima nesebično delimo svoja iskustva, čime nam oni i uzvraćaju. U pitanju su kancelarije Karanović & Partners i Moravčević Vojnović i Partneri u saradnji sa Schoenherr.  

Oni će kroz format radnog doručka, koji će biti održani 24. oktobra i 14. novembra, sa našim članovima podeliti svoje uvide u neke od ključnih i realnih tema relevantnih za poslovanje u domenu razvoja video igara. 

Domaćini prvog od dva SGA Legal Insights događaja je kancelarija Karanović & Partners. Ovom prilikom zajednički ćemo obraditi korpus tema vezanih za Zaštitu i korišćenje IP-a: opšte i praktične preporuke, a predstavnici studija i kompanija imaće priliku da postave svoja pitanja i dobiju besplatne pravne konsultacije. 

Neke od tema o kojima ćemo razgovarati su:

  • Preporuke za dobru formulaciju IP klauzule u Ugovoru o radu;
  • Kako u praksi autor (zaposleni ili drugi saradnik) zadržava pravo na moralna prava, nakon što kompaniji prenese imovinska prava na autorskom delu;
  • Šta je važno znati i ugovorom regulisati prilikom kreiranja sadržaja (content creation) sa trećim licima;
  • Zaštita i korišćenje žiga – primeri iz prakse;
  • AI & IP.

Karanović & Partners je regionalna pravna praksa bazirana u jugoistočnoj Evropi sa tradicijom dugom preko 25 godina i timovima u Srbiji, Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji i Albaniji. Sa više od 100 advokata koji rade zajedno kao jedan tim, poznati su po tome što su pouzdan partner u složenim pravnim procesima, po inovativnim pravnim rešenjima i da daju ključan doprions razvoju prava u Jugoistočnoj Evropi. Klijenti su preduzeća iz svih komercijalnih i industrijskih sektora, vlade, regulatori, trgovinska tela i neprofitne organizacije. Karanović & Partneri pružaju veliko iskustvo i uvid stečen radom na nekim od najvećih projekata i transakcija u regionu.

Jelena Ašanin,
Viša saradnica, Karanović & Partners
O predavaču

Jelena je viša savetnica Grupe za zapošljavanje pri kancelariji Karanović & Partners. Jelena ima preko 20 godina radnog iskustva. Njena stručnost je u uspostavljanju radnih struktura za klijente, izradi prilagođenih opštih akata i politika o radu, beneficija zaposlenih i akcija na akcije, ugovora o radu, savetovanje u kolektivnom pregovaranju, pitanja vezana za štrajk i sprovođenje procedura za otpuštanje, uključujući RIF (smanjenje u sila). Zbog raznolikosti svojih IT klijenata, ona takođe pruža savete o praksama rada na daljinu. Jelena ima veliko iskustvo i u radnim parnicama. Ona je samostalni advokat u saradnji sa Karanović & Partners.

Nikola Kliska,
Viši saradnik, Karanović & Partners
O predavaču

Nikola Kliska je rukovodilac prakse za intelektualnu svojinu pri kancelariji Karanović & Partners. Savetuje klijente u razvoju portfolija robnih marki, sa posebnim akcentom na regionalno prisustvo na Balkanu. Ima veliko iskustvo u borbi protiv falsifikovanja koje proizilazi iz njegove saradnje sa carinom, policijom, tržišnim inspektorima i privatnim istražiteljima. Sprečavanje paralelnog uvoza jedna je od njegovih omiljenih tema. On je samostalni advokat u saradnji sa Karanović & Partners.