28.09.2022.

Superklaster Creative Tech Serbia i SGA na European Cluster Conference

Ovaj događaj prati ciklus evropskih konferencija posvećenim klasterima koje se održavaju svake dve godine od 2008, svaki put sa različitom temom koje omogućavaju učesnicima da se fokusiraju na različite prioritete. Na poslednjem izdanju učestvovalo je više od 600 delegata iz 200 klastera, uključujući nekoliko predstavnika iz Srbije, uključujući SGA i Creative Tech Serbia.

Češko Ministarstvo za industriju i trgovinu (pod okriljem češkog predsedavanja EU) i Evropska komisija organizovali su osmo izdanje European Cluster Conference 26. i 27. septembra u Pragu. Organizovan uz podršku European Cluster Collaboration Platform (ECCP), ovaj događaj je bio jedinstvena prilika da se okupe kreatori politika klastera, klaster menadžeri, praktičari i sve druge zainteresovane strane.

SGA je registrovana na ECCP platformi od 2020. godine, i samim tim validirana na evropskom nivou kao reprezentativni klaster srpske industrije razvoja video igara, po “triple helix“ modelu. Štaviše, od leta 2022. SGA takođe predvodi konzorcijum superklastera Creative Tech Serbia, koji ima za cilj da podstakne kros-sektorsku saradnju unutar srpskog kreativno-tehnološkog miljea, kao i podrži njegovu internacionalizaciju. Imajući sve ovo u vidu, naša poseta Pragu je bila prilika da se umrežimo i razmenimo iskustva sa menadžerima klastera iz cele Evrope i, što je još važnije, iz različitih industrija.

Događaj je bio usredsređen na politike i inicijative vezane za klastere, koje omogućavaju konkretnu primenu zelenih i digitalnih tranzicija u evropskim lancima vrednosti, kao i jačanje njihove otpornosti, čime se klasteri postavljaju kao ključni akteri promena, u skladu sa ažuriranom Industrijskom strategijom Evropske Unije.

Glavni ciljevi događaja bili su da se diskutuje o poslednjim trendovima u politikama klastera, kao i da se stimuliše diskusija o izazovima i potrebama u post-pandemijskom kontekstu, da se klasteri bolje iskoriste i da se prikažu rezultati EU inicijativa kao što su Euroclusters, Cluster Excellence program, internacionalizacija, podrška inovacijama u domenu MSP, industrijska modernizacija i pametna specijalizacija. Cilj je svakako bio da se podstaknu sinergije, razmene i interakcije između kreatora politika, praktičara i stručnjaka na evropskom nivou, i na samom kraju da se izabere najbolji evropski menadžer klastera i dodeli nagrada za najbolje evropsko klastersko partnerstvo.

Creative Tech Serbia i SGA su na konferenciji predstavljao Relja Bobić, predsedavajući Superklastera i programski direktor SGA, kao i Lazar Lekić i Igor Graić ispred projektnog tima projekta Srbija Inovira. Takođe, Anđela Ivković je predstavljala agrotehnološki superklaster, koji takođe radi pod pokroviteljstvom Srbija Inovira. 

Učešće delegacije iz Srbije omogućio je superklaster Creative Tech Serbia, uz podršku USAID Srbija i ICT Hub Beograd (kroz projekat Srbija Inovira). Više o supereklasteru Creative Tech Serbia možete pročitati ovde.