16.09.2020.

SGA predstavlja svog Programskog direktora

U skladu sa razvojem i sazrevanjem prve domaće asocijacije koja okuplja kompanije i druge aktere u domenu gejminga, ujedno i prve u našem regionu, SGA najavljuje novo pojačanje i novu poziciju u svom timu. Na mestu Programskog direktora od ovog meseca pridružuje nam se Relja Bobić, su-osnivač kreativnog haba Nova Iskra u kome je tokom poslednjih osam godina radio na pozicijama Programskog menadžera i Menadžera sektora međunarodne saradnje.

Njegovo poznavanje eko-sistema umetnosti, kulture i kreativnih industrija, kako na nivou regiona tako i čitave Evrope, pružiće ključni doprinos za SGA u narednom periodu, kada su u pitanju programski razvoj, projekti međunarodne saradnje i umrežavanje, uvezivanje sa edukativnim institucijama u zemlji i inostranstvu i razvoj servisa koji su neophodni kako našim članovima, tako i srpskoj gejming zajednici u celini.

„Radujem se novom timskom izazovu sa ekipom SGA, koja je već postigla toliko puno u relativno kratkom vremenskom periodu. Verujem da baza koja je već jako dobro postavljena u narednom periodu može da na najbolji mogući način podrži dalje napredovanje srpskih gejming kompanija i šire zajednice, kao i njihovo međunarodno pozicioniranje. Posebno se radujem tome što ću do detalja upoznati čitav gejming eko-sistem, koji mi se čini kao najbolji mogući poligon za kreiranje transdisciplinarnih saradnji između umetnika, kreativaca, inženjera i preduzetnika. Znam da su ljudi koji rade u ovoj branši izuzetno posvećeni, a to je velika vrednost i potencijal“, rekao je Relja povodom početka svog angažmana u SGA.

Želimo toplu dobrodošlicu Relji u naš tim, i radujemo se novim fazama rada SGA u proširenom sastavu, koji i dalje nastavlja da se širi!


Relja je profesionalno aktivan u domenu kulture i različitih sfera kreativnosti već 20 godina. 2002. godine je osnovao festival savremene muzike i novih medija Dis-patch čiji je kreativni direktor bio do 2010, dok je prethodno i za vreme njegovog trajanja uređivao radijske emisije posvećene eksperimentalnoj muzici i organizovao brojne koncerte i gostovanja domaćih i inostranih izvođača. Od 2010. radio je kao kustos ili kreativni direktor niza izložbi, radionica, rezidencija i projekata iz domena savremene umetnosti, dizajna i muzike, da bi se od 2012. posvetio razvoju projekta Nove Iskre. U okviru Nove Iskre, učestvovao je u realizaciji više od 300 edukativnih programa, brojnih regionalnih i međunarodnih projekata, a dizajnirao je i realizovao neformalne edukativne formate iz domena dizajna, gejminga, preduzetništva i drugih srodnih oblasti. Imao je jednu od ključnih uloga u osnivanju European Creative Hubs Network, nove pan-evropske mreže posvećene kreativnim habovima. Pored toga je bio aktivan kao prevodilac i saradnik portala i magazina posvećenih dizajnu i kulturi.