03.03.2021.

SGA najavljuje pilot mentorski program za članove

U saradnji sa organizacijom Kreativno mentorstvo, SGA pokreće mentorski program namenjen svojim članovima, odnosno zaposlenima i članovima timova kompanija i studija koji su pod okriljem reprezentativne asocijacije gejming sektora u Srbiji. Prvi ciklus SGA Mentorskog programa biće realizovan u periodu april-jun, i podržaće zajednički rad po 15 mentora i mentija.

SGA Mentorski program pružiće priliku članovima game dev zajednice, profesionalcima različitih profila koji rade pri nekoj od kompanija-članica SGA, da se profesionalno i lično razvijaju uz podršku svojih starijih i iskusnijih kolega. Mentorstvo predstavlja jedan od metoda doživotnog učenja i razmene znanja između mentora i mentija, ali i okruženje u kojem se oni zajednički razvijaju na ličnom planu, savladavaju nove i unapređuju svoje “meke” veštine.

Mentorski program namenjen profesionalcima iz domena gejminga SGA razvija u saradnji sa organizacijom Kreativno mentorstvo, koja ima veliko iskustvo u tom domenu, nakon 5 realizovanih ciklusa sopstvenog, jedinstvenog mentorskog programa, ali i iskustva u čitavom regionu i šire kroz podršku drugim organizacijama da uspostave sopstvene mentorske programe. SGA Mentorski program imaće priliku da upotrebi veliko iskustvo tima Kreativnog mentorstva, kao i brojne alate koje je ova organizacija tokom godina razvijala zajedno sa učesnicima svojih programa.

Mentorski odnos predstavlja uspostavljanje istinske interakcije između osobe koja ima znanje i iskustvo, i želi da ga podeli sa manje iskusnom osobom u definisanom i unapred utvrđenom vremenskom okviru. Uloga mentora je da bude sagovornik i vodič kroz lični i profesionalni razvoj mentija, kao i podrška u teškim situacijama, ne tražeći ništa za uzvrat. Mentor je vođen željom da podeli svoje znanje. Kako bi se tokom mentorskog odnosa postigao cilj i ostvario rezultat, neophodni su iskrenost, otvorenost i poverenje, a sam proces pruža odlične prilike za networking i horizontalnu razmenu znanja i iskustva sa drugim učesnicima.

Prvi ciklus SGA Mentorskog programa biće realizovan između aprila i juna, dok će se još jedan ciklus desiti krajem ove godine. U jednom ciklusu moći će da učestvuje do 15 mentora i mentija, a učešće u programu namenjeno je svim punopravim članovima SGA (Start, Pro i Premium članarine). Učesnici će u ovom periodu proći kroz tri radionice koje će moderirati predstavnici Kreativnog mentorstva, i imati najmanje šest individualnih mentorskih sastanka.

SGA upućuje poziv svim zainteresovanim mentorima da popune prijavni formular i budu uvršteni na listu SGA mentora. U okviru prijavnog formulara možete saznati i sve dodatne informacije o obimu aktivnosti unutar programa i konkretnim datumima.

Objavljen je i poziv za mentije, nakon čega će se raditi “matching” mentora i mentija, dok je uvodna radionica za sve učesnike zakazana za 7. april.

Ukoliko imate dodatnih pitanja u vezi sa ovim programom, pozivamo vas da se obratite SGA timu na sga@sga.rs!