08.12.2021.

Partnerstvo SGA i Swiss Entrepreneurship Program-a

SGA nastavlja da širi krug partnerskih organizacija, sa kojima zajedničkim snagama unapređuje različite aspekte domaćeg ekosistema razvoja video igara. Kroz novo-uspostavljenu saradnju sa Švajcarskim preduzetničkim programom (Swiss EP), članovi SGA i šire zajednice uključene u razvoj video igara, imaće priliku da rade sa priznatim inostranim ekspertima kroz neke od SGA programa planiranih za narednu godinu

U srcu svakog preduzetničkog ekosistema je zajednica samih preduzetnika. Swiss Entrepreneurship Program (Swiss EP) je posvećen ovom uverenju, i podržava izgradnju lokalnih startap zajednica “odozdo-na-gore”, radeći sa liderima i graditeljima ekosistema od 2015 godine. Swiss EP radi sa odabranim organizacijama za podršku startapima – inkubatorima, akceleratorskim programima, mentorima i mrežama poslovnih anđela. Kroz svoju međunarodnu mrežu preduzetnika i menadžera, Swiss EP podržava ove organizacije da ojačaju svoj učinak, unaprede programe i pruže usluge od velike vrednosti svojim preduzetnicima, putem strateških i praktičnih saveta, kao i međunarodnog uvezivanja.

Starapi orijentisani na rast imaju velike koristi od boljih programa, ciljanih struktura podrške, protoka informacija, međunarodnih veza i pristupa finansijama. Kao rezultat toga, startapi su bolje pripremljeni da rastu i održe svoje poslovanje. Na taj način, oni kreiraju radna mesta i vrednost za lokalne ekonomije. Aktivnosti podrške se sprovode kroz program Entrepreneurs in Residence, kroz koji radoznali, kolaborativni, kulturno osveščeni preduzetnici i startap profesionalci koji žele da naprave razliku, učestvuju u ubrzavanju rasta startapa i izgradnji preduzetničkih ekosistema u razvojnim ekonomijama.

Swiss EP je program koji podržava SECO a implementira Swisscontact i, a prisutan je u brojnim zemljama i regionima uključujući Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Kosovo i Severnu Makedoniju, ali i Peru i Vijetnam. Takođe vodi svoje zasebne inicijative, kao što su Women Entrepreneurs Week ili Peer Exchange Meetup. Swiss EP ne finansira programe direktno, već stvara veze između organizacija ekosistema i renomiranih stručnjaka, dovodeći ih na lokacije gde je njihova ekspertiza najpotrebnija, prateći specifične potrebe lokalnih preduzetničkih zajednica.

Swiss EP je već dugi niz godina prisutan u regionu Balkana i uspešno je radio sa mnogim lokalnim organizacijama. Kada je u pitanju saradnja sa SGA, njen glavni fokus će biti podrška programima SGA koji imaju za cilj podizanje kapaciteta naših članova – timova i kompanija – koji prvenstveno treba da dodatno razviju svoju ekspertizu kada su u pitanju finansiranje, prikupljanje sredstava, poslovni razvoj (čuveni “biz dev” u game dev rečniku), ili pak “meke” veštine vezane za timsku kulturu, pregovaranje ili prezentovanje (pitching). 

Prva prilika za udruživanje snaga stiže već početkom 2022. godine, kada će SGA realizovati niz programa pod okriljem svog Game Funding Bootcamp-a, namenjenog gejming startapima iz celog regiona. Više informacija stiže uskoro!