06.04.2021.

Otvoren poziv za učešće u prvoj nacionalnoj konferenciji Studija video-igara (SVI)

Pozivamo sve istraživače i studente koji pišu istraživačke ili teorijske radove o video-igrama da učestvuju u prvoj nacionalnoj konferenciji Studija video-igara (SVI) u organizaciji Akademije umetnosti i Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu pod nazivom Studije video-igara: nova interdisciplinarna naučna oblast.

Prva konferencija Studija igara održana je u Kopenhagenu 2001. Posle dve decenije postojanja ove interdisciplinarne oblasti, koja je u većem delu Evrope priznata kao naučna društvenohumanistička disciplina, naročito u skandinavskim zemljama, Akademija umetnosti i Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu u Srbiji prave korak u tom pravcu.

Konferencija se održava u decembru 2021. godine, ali su preliminarne prijave za radove otvorene, a teme koje dolaze u obzir su:

 • Epistemologija studija igara
 • Naratološki aspekti video-igara
 • Identitetske politike
 • Psihološki aspekti video-igara
 • Kultura igranja
 • Gejmifikacija
 • Industrija video-igara
 • Medijske konvergencije video-igara (film, strip, književnost, muzička industrija, advertajzing, televizija)
 • Playbor & prosumers
 • Ozbiljne video-igre (obrazovanje, vojska, politika, poslovanje, zdravstvo)
 • Budućnost igranja
 • Esport
 • Proširenje stvarnosti: augmentacija (AR) i virtuelizacija (VR)
 • Fenomenologija video-igara (prisustvo, telesne ekstenzije, imerzivnost)
 • Posthumanizam i transhumanizam
 • Video-igre i održivi razvoj
 • Apokrifi gejminga: funfictions
 • Umetnost video-igara
 • Moralna panika
 • Društveni uslovi i društvene posledice video-igara
 • Ekonomija i video-igre

Način prijave: Apstrakt (do 300 reči + do pet ključnih reči) treba da sadrži ime, srednje slovo i prezime autora, afilijaciju i elektronsku poštu autora radi neposredne komunikacije.

Svi apstrakti i celi radovi biće podvrgnuti ocenjivanju. Apstrakt napisan dvojezično na srpskom i engleskom jeziku putem mejla na manojlomaravic77@gmail.com do 30. maja 2021. godine.