05.10.2021.

NTP Niš i SGA u zvaničnom partnerstvu

Početkom jeseni potpisan je sporazum o saradnji između Naučno-tehnološkog parka u Nišu i SGA. Saradnja će se fokusirati na zajednički razvoj edukativnih programa i učešće u regionalni ili međunarodnim projektima.

Naučno-tehnološki park Niš je organizacija koja u bliskoj saradnji sa Univerzitetom i akademskom zajednicom u Nišu obezbeđuje infrastrukturu i usluge za pomoć inovativnim preduzećima u ostvarivanju poslovnih uspeha na tržištu, posebno u oblasti visokih tehnologija. On predstavlja regionalni centar za dinamični razvoj inovativnog naučno tehnološkog preduzetništva, internacionalnu promociju projekata i kompanija i kao takav pruža osnovu za reinženjering privrede regiona i jačanje njene globalne konkurentnosti.

U samom NTP u Nišu locirane su u dve istaknute  kompanije-članice SGASozap i Webelinx – a pored njih u Nišu je aktivna i kompanija Peaksel, kao i drugi manji timovi. Grad Niš kao centar regiona, sa jakim industrijskim okruženjem predstavlja idealno mesto za razvoj novih startap tehnoloških kompanija i komercijalizaciju naučnih istraživanja. 

Za SGA je ovo partnerstvo posebno važno zbog geografske rasprostranjenosti gejming timova i kompanija, ali i mladih profesionalaca i studenata koji svoju budućnost vide u domenu industrije video igara. Iako je dominantan broj kompanija lociran u Beogradu, Novi Sad i Niš se nameću kao gradovi-habovi kada je u pitanju razvoj video igara, a uz druge gradove u Srbiji doprinose decentralizaciji naše industrije. Partnerstvo će imati fokus na edukaciji i sprovođenju zajedničkih aktivnosti u domenu popularizacije gejming industrije kao karijernog puta za mlade profesionalce, ali i kroz učešće u međunarodnim ili regionalnim projektima, imajući u vidu da je Niš važan centar za južni deo Srbije, i da održava i poslovne razmene sa susednim zemljama kao što su Bugarska ili Severna Makedonija. 

Prva konkretna zajednička aktivnost desiće se već 8. oktobra, kada će Niš organizovano posetiti grupa učesnika programa Playing Narratives, koji SGA organizuje u saradnji sa Francuskim i Goethe institutima u Srbiji, kao i drugim partnerima u Srbiji, Nemačkoj i Francuskoj. Oni će imati priliku da se upoznaju sa kapacitetima i aktivnostima NTP-a kao i da posete nekoliko niških gjming kompanija, i uvere se da se i izvan Beograda dešavaju relevantni i inovativni projekti u domenu game dev-a, ali i šire. Krajem ovog meseca, oni će posetiti i Novi Sad i nekoliko tamošnjih kompanija, a SGA redovno održava komunikaciju sa svojim članovima izvan Beograda, i trudi se da nekoliko puta godišnje uzme učešče u programima u tim gradovima.