04.09.2023.

Raspisuje se konkurs za master program Umetnost i dizajn video igara!

Univerzitet umetnosti u Beogradu tokom septembra raspusuje konkus za master program Umetnost i dizajn video igara, zajedno sa Matematičkim fakultetom, Univerziteta u Beogradu.

Ovaj jedinstveni master program u trajanju od tri semestra povezaće oblast umetnosti (likovne, primenjene umetnosti, i dizajna i muzičke umetnosti) i oblast prirodno-matematičkih nauka. Osim izrazite multidisciplinarnosti, program Umetnost i dizajn video igara odlikuje unikatnost i autentičnost, koji se ogledaju u činjenici da se u punom kapacitetu i ravnopravno nude najsavremenija znanja i iskustva iz oblasti programiranja, ali sa novom dimenzijom kojom se naučna i tehnološka znanja prilagođavaju polju umetnosti. Sa druge strane, osnovna znanja i veštine iz umetničkih oblasti primenjuju se i ugrađuju se u oblast video-igara.

Kako je ovaj master akademski studijski program predviđen kao prostor gde se susreću akademska znanja sa iskustvom stručnjaka iz sektora kreativnih industrija, Univerzitet umetnosti u Beogradu je napravio dogovore i potpisao ugovor o saradnji sa kompanijama Ubisoft, Nordeus, Playstudios, Mad Head Games i Crater Studio, koje će u punom obimu pružiti podršku realizaciji praktičnog dela master programa. U prvom redu reč je o prisutnosti partnerskih kompanija/studija, zastupljenih u sva tri semestra nastave, dakle kontinuirano u celokupnom programu, gde su studenti u prilici da se upoznaju sa svim aspektima rada na pripremi i realizaciji različitih segmenata izrade, dizajniranja i produkcije video igara, a potom ta iskustva uključuju kroz realizaciju u svoj završni rad.

Po završenim master studijama od studenta se očekuje da će biti osposobljen za efikasan timski rad sa različitim profilima stručnjaka dizajnerima, umetnicima i programerima – angažovanim u produkciji video igara. Istovremeno bi trebalo da je ovladao opštim akademskim znanjima i veštinama, umetničkim i tehničko-tehnološkim aspektima vezanim za oblast dizajna i produkcije video-igara, kao i drugim srodnim granama kreativnih industrija.

Na njihovom sajtu možete pronaći više informacija!