26.08.2022.

Ovog leta je počeo sa radom pilot superklaster Creative Tech Serbia

Tokom ovog leta, počeo je sa radom pilot “superklaster” Creative Tech Serbia, koji predvodi SGA i okuplja više od 20 različitih partnera - kompanija, startapa, akademskih institucija i drugih aktera u ekosistemu inovacija i kreativnih industrija. Pilot superklaster podržan je od strane projekta Srbija inovira koji sprovodi ICT Hub iz Beograda, uz podršku USAID-a.

Superklaster je model u kome intenzivno sarađuju mala i srednja preduzeća sa startapima, investitorima, univerzitetima i drugim institucijama, sa ciljem ubrzanog razvoja inovacija u jednoj specifičnoj oblasti. Istovremeno, sinergetski se rešavaju najveći izazovi svih činilaca inovaciono-tehnološkog ekosistema, vrši se razmena znanja i stvaraju se nove vrednosti. Superklaster stvara nove prilike, podstiče razmenu ideja i znanja i odgovara na izazove koje njegovi članovi ne mogusamostalno da prevaziđu. 

Početkom ove godine, ICT Hub iz Beograda, kao nosilac projekta Srbija inovira koji je podržan od strane USAID, raspisao je konkurs za formiranje četiri pilot superklastera, koji će tokom perioda od jedne godine dobiti finansijsku i mentorsku podršku za razvoj ekosistema u okviru jedne od četiri odabrane oblasti. Ovi domeni su identifikovani kao oni sa najvećim inovacionim potencijalom u Srbiji, a na osnovu istraživanja koje je sproveo Centar za istraživanje javnih politika, takođe partner na projektu. Rezultati istraživanja su pokazali da su četiri domena sa najvećim potencijalom za razvoj agro-tech, med-tech, web3 i gaming/virtuelna realnost

SGA je okupio više od 20 partnera, kako svojih članova tako i organizacija sa kojima je do sada sarađivao na partnerskom nivou, kako bi zajednički ponudili viziju ne samo polja razvoja igara, već i drugih komplementarnih industrija kao što su, na primer, filmska postprodukcija, arhitektura, dizajn kreativnih digitalnih proizvoda, kao i upotrebe gejmifikacije u nekim tradicionalnijim industrijama, kako bi se povećala njihova konkurentnost. 

Tako je nastao superklaster Creative Tech Serbia, koji je na ovom konkursu odabran kao reprezentativni superklaster za domen gaming/VR, a koji će između juna 2022. i 2023. Godine realizovati više desetina aktivnosti koje su identifikovane i dizajnirane kroz zajednički, kolaborativni proces svih partnera. CTS je novo poglavlje delovanja SGA, u kome ćemo dodatno proširiti svoje polje delovanja, i truditi se da potencijal koji nosi naša industrija upotrebimo kroz sinergije sa drugim akterima inovacionog ekosistema. 

Možete očekivati veliki broj događaja, prilika za networking, poseta međunarodnim konferencijama, mentorskih programa, unapređenja brojnih postojećih projekata i novih sinergija fakulteta i industrije. Pored svega toga, superklaster će aktivno zagovarati i za birokratske ili zakonske izmene koje će olakšati poslovanje domaćim kompanijama i timovima, i aktivno raditi na širenju “talent pool”-a koji je na raspolaganju domaćim kompanijama. Pristup savremenoj opremi, podrška za R&D i omogućavanje konkretnih saradnji između različitih kompanija kako bi kreirali konkretne inovacije takođe će biti u fokusu. 

Creative Tech Serbia čine “zrele” kompanije (3 Lateral/Epic Games, Two Desperados, Nordeus i Mad Head Games i Playstudios Europe), zatim startapi (Webelinx Games, Fortuna Esports, Digital Arrow, Gamebiz Consulting, BunkerVFX, Flathill Games), formalne obrazovne institucije (Fakultet dramskih umetnosti Beograd, Univerzitet Metropolitan Beograd, Akademija Umetnosti Novi Sad, Elektronski fakultet Niš), organizacije neformalnog obrazovanja (Crater Training Centar, Fondacija Petlja, Centar za promociju nauke, Nordeus fondacija), kao i druge relevantne inicijative (Film in Serbia/CGA Belgrade, Data Science Conference), državne institucije (Naučno tehnološki parkovi u Nišu i Čačku) i kompanije kao što su Deloitte Srbija i advokatska kancelarija Karanović&Partners, koje će pružati ekspertsku podršku.

Radujemo se uzbudljivom, zajedničkom putovanju koje je pred nama, a na sajtu SGA ćete moći da blagovremeno da čitate najave za sve superklaster aktivnosti, kao i izveštaje na našem SGA Blogu!

Srbija Inovira je četvorogodišnji projekat posvećen jačanju ekonomije uz pomoć inovativnih rešenja za delove privrede sa najvećim razvojnim potencijalom. Pokrenut od strane ICT Hub-a u saradnji sa Centrom za istraživanje javnih politika i WM Equity Partners, uz podršku USAID-a, projekat ima za krajnji cilj osnaživanje privrede Srbije kroz razvoj inovacija.