Dokumentacija

Težimo potpunoj transparentnosti u radu sa idejom da pospešimo otvoren dijalog unutar industrije o najboljim praksama. Zato želimo svima da omogućimo uvid u našu strukturu, aktivnosti i planove. Na sledećim linkovima možete pristupiti svoj relevantnoj dokumentaciji.

Statut SGA