Sve što te je zanimalo u vezi sa gejming industrijom [PRAVNE TEME]

Kristina Janković,
Executive Manager, SGA
22.07.2021.
Serijal Ask Me Anything sesija posvećen je svima koji se u gejming industriji susreću sa različitim izazovima kada su u pitanju zakonski, poreski, administrativni, finansijski i drugi aspekti poslovanja.

Na vaša pitanja o pravnim temama odgovarali su partneri i saradnici iz Karanovic&Partners tima, a u ovom tekstu vam donosimo neke od odgovora. Celokupnu sesiju sa opširnijim odgovorima pogledajte na našem YT kanalu.

Imamo ideju za igru. Kada i kako da je zaštitimo?

Ideja kao takva sama po sebi nije podobna za pravnu zaštitu. Ono što se štiti je opredmećena ideja, način na koji je ona realizovana – u ovom slučaju igra. Vizualizacija i kod uživaju pravo na zaštitu jer je to autorsko delo – što se štiti automatski, putem autorskog prava od trenutka kad ste ga napravili. U ranoj fazi igru možete zaštititi faktički, strogim ugovornim obavezama sa timom i svim saradnicima. Fizički primerak igre može da se deponuje u Zavodu za intelektualnu svojinu, samo u dokazne svrhe. Deponovanje je često uslov za poreske podsticaje. Treba i na to obratiti pažnju.

Kako da se informišemo da li je slobodan naslov koji planiramo za igru?

Ako imate brend, likove, ime igre – treba istražiti da li su ta imena slobodna. U startu se mora razumeti važnost ovoga, bez istraživanja se ne ulazi u projekat. To mogu biti problemi i pri privlačenju investitora. Postoje javno dostupni izvori sa bazama podataka gde se to može proveriti. Na primer Global Brands Database koji povlači podatke iz svih zemalja i svih Zavoda, potpuno besplatno, za inicijalnu sliku.

Radimo sa frilenserima, nemamo osnovan studio. Kako da se pobrinemo da nam ne ukradu ideju?

Morate imati potpisan ugovor sa njima, ne samo poverljivosti radi, već i ako budete tražili investicije, morate pravdati sve uložene sate i rad na igri, kao i pravo svojine na IP-ju. Ceo IP mora biti u društvu, odnosno kompaniji. Svaki ugovor je bolji od nikakvog, postoje NDA templejti na internetu koji mogu da posluže, mada preporučujemo da ih napravite prema svojim potrebama.

Odlučili smo se za izdavača? Da li treba da imamo advokata za pregovore?

Idealno, treba vam advokat, pogotovo ako je u pitanju kapitalni projekat od kojeg zavisi budućnost tima. Pravni savet se zaista preporučuje. Prvo treba znati zašto tražite izdavača – ako imate gotovu igru i treba neko da podrži marketing i lansiranje igre, ključno je videti koja tačno prava dajemo njima. Da li ih ograničavamo za teritorije, za platforme, postoji li revenue share, šta ulazi u tu kalkulaciju, na kome je trošak kampanje, ako se umanjuje prihod zbog vraćanja igre, ko snosi taj trošak. Ugovori umeju da budu specifični i kompleksni, mora se obratiti pažnja. Često se povede borba oko kontrole kreativnog procesa. Nekad je njihov input vredan, nekada je nepoželjan.

Kako funkcioniše potpisivanje ugovora za projekat?

Ugovor obavezuje od momenta potpisivanja. Ugovori nisu uvek podložni overi. Važno je i pitanje ko je ovlašćen da potpiše ugovor. Ako investitor ulazi u kupovinu društva, prvo se otvori virtuelni data room, odnosno baza za skladištenje ugovora, investitori, advokati i poreski savetnici treba sve da pregledaju. Ugovor mora da sadrži detaljno sve potrebne informacije.

Kako da kao zaposleni znam da li imam prava na udeo u firmi?

U Srbiji je ovo i dalje ekstremno retko. Posmatra se kao dodatni benefit. Svako ima pravo da se raspita i da mu poslodavac otvoreno kaže. Zaposleni može dobiti ugovorno pravo na udeo, bez obzira na to da li ste jedan od prvih zaposlenih, potpuno novi zaposleni, pa čak i spoljni saradnik. U slučaju prekida radnog odnosa, zavisi šta je definisano ugovorom. Postoji bezbroj modaliteta. Sve je vrlo fleksibilno i dobro funkcioniše.

Kako da odličimo kada da otvorimo DOO? Uskoro objavljujemo prvu igru.

To zavisi od tima do tima. Poslednji trenutak da se otvori DOO je kada počnete da imate prihode, jer je to na taj način najbolje regulisano. Druga situacija je ako očekujete investiciju. Sve što stvarate u okviru neregistrovanog tima, vlasništvo je pojedinaca. Tako da je i sa strane IP-ja izuzetno korisno da taj IP pripada firmi. DOO sam po sebi nije previše skup, ukoliko očekujete stabilne prihode. Ako nemate DOO, odnosi između članova tima nisu jasno regulisani.

Šta znači izlazak na berzu?

Listirate akcije odnosno vlasništvo na berzi. Ako imate DOO, vlasništo na berzi je bezlična priča, akcije društva može da kupi bilo ko, od brokera, a ne od pojedinca, što znači da je ta firma postigla ogroman uspeh. Uslovi za izlazak na berzu su vrlo rigorozni. A morate biti sigurni i da će akcije da se prodaju, u suprotnom pada vrednost firme.

Pored ovih tema razgovarali smo i o otvaranju firme u stranoj državi, dvostrukom oporezivanju, oglašavanju benefita poslodavca, ugovorima i pravilnicima o radu, akvizicijama i ulaganjima, izlasku na berzu i novom vodiču o IP-ju za kreativne industrije. Celokupnu sesiju sa opširnijim odgovorima pogledajte na našem YT kanalu:

Sagovornici Karanović&Partners tima:
Ivan Nonković, Partner
Goran Radošević, Partner
Igor Radovanović, Stariji saradnik