AMA session // Artur Grigorjan

Artur Grigorjan (ex Playrix, sada Cooltivate) održao je  zatvorenu sesiju za članove SGA gde je odgovarao na pitanja iz oblasti akvizicije korisnika i marketinga u mobilnim igrama.