Asocijacija industrije video igara Srbije je neprofitna, nevladina organizacija, sa ciljem podrške razvoju sektora video igara u Srbiji i svrhom poboljšanja mogućnosti za globalno prisustvo. Asocijacija koordinira svoje aktivnosti sa predstavnicima Vlade Srbije, poslovnih i neprofitnih organizacija, kao i ostalim udruženjima industrije zabave širom sveta.

Naša misija je podsticanje najboljih mogućih uslova za kreiranje video igara u Srbiji, poboljšanje kvaliteta srpskih igara i razvoj talenata koji rade u našoj zemlji. SGA je osnovana u martu 2018. Godine u Beogradu, inspirisana sličnim asocijacijama širom sveta.

PRVO JAVNO
PREDSTAVLJANJE ASOCIJACIJE
SGA

Vesti